Menu

XI Bieg o Kryształ Soli

Termin:
25-05-2024, godzina: 9:00
Kategoria:Sport
Koszt uczestnictwa:0 zł
Miejsce wydarzenia:Park Linowy w Ciechocinku
Dokładny adres:ul. Staszica
WWW:www.osir.ciechocinek.pl
Organizator:Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku
Telefon:665143941
E-mail:maziarzjustyna@gmail.com
Opis:

W sobotę, 25 maja 2024r. przy Parku Linowym OSiR przy ul. Staszica odbędzie się XI Bieg o Kryształ Soli.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie zbiorowe
Zgłoszenie indywidualne
​​​​​​​

REGULAMIN:

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu są: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku 


II. CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, 
- przedstawienie walorów rekreacyjnych Ciechocinka,
- promocja miasta Ciechocinka.


III. TERMIN I MIEJSCE
25 maja 2024 roku, Park Linowy, ul. Staszica, pierwszy start od godz. 11:00
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez  niego niezawinionych przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
W zawodach mogą uczestniczyć dorośli oraz dzieci i młodzież do lat 18-tu po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica na udział w biegu (w biurze zawodów należy okazać dokument, np. legitymację szkolną w celu zweryfikowania wieku uczestników). Biegi zostaną przeprowadzone osobno dla dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, w następujących kategoriach wiekowych: 

  • 2017 i młodsi (bieg za rękę z rodzicem) - 250 m dziewczęta i chłopcy
  • 2014 - 16 (kl. I-III szk. podstawowej) - 400 m dziewczęta i chłopcy,
  • 2011-13 (kl. IV-VI szk. podstawowej) - 600 m dziewczęta i chłopcy
  • 2008-2010 (kl. I klasa szkoły średniej i VII-VIII szk. podstawowej) - 600m dziewczęta i chłopcy
  • open (wiek dowolnie) – dystans 1600 m K., 2400 m M.

Podpisując oświadczenie o udziale w biegu uczestnicy wyrażają zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.), którym jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku ul. Tężniowa 6 dla celów organizacji ,,Biegu o Kryształ Soli’’, oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji ,,Biegu o Kryształ Soli’’, dokumentowania zawodów. Osoby biorące udział w ,,Biegu o Kryształ Soli’’ przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w ,,Biegu o Kryształ Soli’’.

Podczas ,,Biegu o Kryształ Soli’ wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. 

V. BIURO ZAWODÓW 
Biuro zawodów znajduje się na ulicy Staszica (obok parku linowego), czynne w dniu zawodów od godziny 9:00


VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń do biegu na kartach zgłoszeniowych można dokonywać, w dniu zawodów (przy Parku Linowym, ul. Staszica) w godzinach 9.00-10:45.

WAŻNE! Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w biegu.


VII. PROGRAM IMPREZY 
9:00 - 10:30 przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, rozdanie numerów startowych
10:50 – oficjalne otwarcie imprezy
11:00 – przedszkolak za rękę z rodzicem (2017 i młodsi) DZ.- 250m.
11:05 – przedszkolak za rękę z rodzicem (2017 i młodsi) CHŁ.- 250m.
11:10 – szk. podst. (r. 2014-16) DZ. - 400 m
11:15 – szk. podst. (r. 2014-16) CHŁ. - 400 m
11:20 – szk. podst. (r. 2011-13) DZ. - 600 m
11:25 – szk. podst. (r. 2011-13) CHŁ. - 600 m
11:30 – szk. podst. i szkoła średnia (r. 2008-10) DZ. - 600 m
11:40 – szk. podst. i szkoła średnia (r. 2008-10) CHŁ. - 600 m
11:45 – open K – 1600 m., open M – 2400 m.
12:00 – dekoracja wszystkich kategorii

 

VIII.TRASA BIEGU
Trasa biegu przebiega alejkami Parku Tężniowego. Trasa biegu jest oznakowana.


IX. NAGRODY
Puchary, medale dla 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii. Medale dla uczestników.


X. OPIEKA MEDYCZNA 
Opiekę medyczną zapewnia organizator.


XI. UBEZPIECZENIE 
Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
a) obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
b)organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
c)uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy  przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza, że uczestnik/opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik zapoznał się z regulaminem ,,X Biegu o Kryształ Soli ‘’i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
d)uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
e)organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu.
f)organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach w regulaminie organizator będzie informował na stronie internetowej biegu. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga  organizator.
g)zapisy do poszczególnych biegów są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

                                                                                            

ZAPRASZAMY!

 

 

XI Bieg o Kryształ Soli

Zobacz także:

16-06-2024 do 22-06-2024
Hala Sportowa OSiR
22-06-2024
Korty Tenisowe w Parku Zdrojowym
22-06-2024 do 01-09-2024
Ciechocinek
26-06-2024
Hala Sportowa OSiR
28-06-2024
Boisko Wielofunkcyjne przy Tężni nr 1

Najbliższe imprezy

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2024
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ostatnie imprezy

Nasi przyjaciele